Specialisaties

Buiten de reguliere opleidingen verzorgt Dv-Rijnmond ook specialisaties. Hierin leer je specifieke vaardigheden welke betrekking hebben op de duiksport.

Na het 1-ster brevet Na het 2-ster brevet Na het 3-ster brevet
Redden
Droogpakduiken
Nitrox basis
Onderwaterbiologie
Onderwaterfotografie
Volgelaatsmasker
Zoeken en bergen
Onderwateroriëntatie
Wrakduiken
IJsduiken
Driftduiken
Decompressieduiken
Nitrox gevorderd
Grotduiktechnieken in open water

De dik gedrukte specialisaties kunnen gegeven worden door instructeurs binnen onze vereniging. Heb je interesse in één van de andere specialisaties dan kun je dit melden bij het team opleidingen. Zij kunnen je helpen bij het vinden van een instructeur welke deze opleiding kan verzorgen.

Redden
In de specialisatie Redden krijg je de handvatten om op een juiste manier te handelen in het geval van een eenvoudig oplosbaar incident tot een complexe reddingsoperatie met zoekpatronen. Ook leer je reanimatie toe te passen en het toedienen van zuurstof aan een duiker met problemen. Na deze opleiding ben je in staat om zelf de nodige reddende handelingen te verrichten, maar ook om de hele gang van zaken van een reddingsactie te coördineren.

Droogpakduiken
In deze specialisatie leer je waarop je dient te letten bij het duiken met een droogpak. Daarnaast ontvang je informatie mbt. onderhoud, aanschaf ed. 

Nitrox Basis
Na het behalen van het brevet Nitroxduiken heeft de cursist voldoende kennis betreffende het maken van niet-decompressieduiken met de standaard nitroxmengsels EAN32 en EAN36. Hij heeft basiskennis van de belangrijkste materialen en vulmethoden die bij het duiken met EANx worden gebruikt. Hij heeft kennis van de aanvullende medische aspecten die een rol spelen bij het duiken met EANx.

Nitrox Gevorderd
De cursist leert de kennis en vaardigheden aan om te duiken met nitroxmengsels met 21 tot en met 40 procent zuurstof. Hij kan daarmee ook decompressieberekeningen maken, gebruikmakend van de DCIEM-nitroxtabellen.

Onderwaterbiologie
Het doel van de specialisatie Onderwaterbiologie voor de cursist is kennis opdoen over het leven onder water, inzicht krijgen in de relaties tussen organismen onderling en tussen organismen en de omgeving. Tevens leer je beter observeren onderwater en krijg je inzicht over de soorten samenstelling van de Nederlandse duikgebieden.

Digitale Onderwaterfotografie
Deze cursus is speciaal bedoeld voor hen die de eerste stappen op het gebied van onderwaterfotografie gaan zetten. Er is een theoriedeel en een praktijkdeel in het zwembad. Na deze cursus kunnen de deelnemers een camera gebruiksklaar maken en van een gegeven voorwerp in het zwembad een goed belichte en scherpe foto maken.

Volgelaatsmasker
Tijdens deze specialdatie leer je omgaan met een volgelaatsmasker, wat zijn de voor- en nadelen. Welke soorten maskers zijn er? Wat doe ik als m'n masker defect raakt? Kortom alles wat je nodig hebt om op een veilige manier met een volgelaatsmasker te kunnen duiken.

Driftduiken
Het doel van de specialisatie Driftduiken is de cursist de kennis, het inzicht en de vaardigheden bij te brengen die hem in staat stellen op een veilige en verantwoorde manier aan een driftduik deel te nemen en zelfstandig een driftduik voor een groep duikers voor te bereiden en te begeleiden.

Onderwateroriëntatie
In de specialisatie onderwateroriëntatie leert de cursist meerdere manieren om zich onderwater te oriënteren zo leert hij beter om te gaan met het kompas en zich te oriënteren mbv. kenmerken uit de omgeving

Wrakduiken
De specialisatie wrakduiken leert je zelfstandig een wrakduik voor te bereiden. Alle handelingen behorende bij een wrakduik kunnen uitvoeren komen naar voren in deze specialisatie. Het uiteindelijke doel is het maken van 4 wrakduiken op de noordzee.

Zoeken en Bergen
In deze specialisatie leer je een zoekactie op te zetten en uit te voren door het zwemmen van vooraf bepaalde zoekpatronen. Daarnaast leer je ook hoe je het gevonden voorwerp naar boven kunt brengen mbv. hefballonnen 

IJsduiken
Tijdens deze specialisatie leer je hoe je een ijsduik voorbereid, organiseert en aan een duik deelneemt. Daarbij is de veiligheid van de deelnemers en overige aanwezigen gewaarborgd. Tevens leert men ervoor te zorgen dat geen schade en/of overlast bezorgd wordt aan het milieu, de omgeving en derden. De formele veiligheids- en overige richtlijnen, alsmede de plaatselijke verordeningen moeten nageleefd worden.

Decompressieduiken
Het doel van de specialisatie decompressieduiken is, dat cursisten in staat zijn zelfstandig een decompressieduik voor te bereiden en uit te voeren. Daarbij moet een zorgvuldige duikplanning worden opgesteld en dient volgens deze planning gedoken te worden. 

Grotduiktechnieken in open water
De cursist leert de kennis en vaardigheden aan om grotduiktechnieken toe te passen in open water. Hij heeft kennis van de materialen die bij grotduiken worden gebruikt en van de specifieke aspecten die bij grotduiken een rol spelen.

Schrijf je in
voor een 
Proefles

Geef je op en maak mee hoe het is om onderwater te kunnen ademen.

Voor jeugd klik hier voor meer informatie!

Ben je ouder dan 14 jaar? Neem dan eens een kijkje bij de volwassenen. klik hier!

 
 

Wil je lid worden of wil je meer informatie stuur dan een e-mail naar info@dv-rijnmond.nl.