Lidmaatschap

Inschrijven

Wil je lid worden van onze vereniging? Stuur dan een email naar onze secretaris te sturen. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk een inschrijfformulier toegezonden.

NOB-leden die afkomstig zijn van een andere vereniging moeten worden overgeschreven bij de NOB.
De kosten hiervoor bedragen €15,00.

Opzeggen

Het lidmaatschap van de vereniging wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt door schriftelijke opzegging per post of email. Dit dient te geschieden niet later dan één maand voor het einde van het lopende kwartaal. Indien dit termijn niet in acht wordt genomen,dan eindigt het lidmaatschap aan het einde van het daaropvolgende kwartaal.

Het lidmaatschap van de NOB kan niet in de loop van een jaar worden beëindigd. Daarom is bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap van de vereniging de contributie van de NOB verschuldigd tot en met het einde van het jaar en dient ineens te worden voldaan.

Schrijf je in
voor een 
Proefles

Geef je op en maak mee hoe het is om onderwater te kunnen ademen.

Voor jeugd klik hier voor meer informatie!

Ben je ouder dan 14 jaar? Neem dan eens een kijkje bij de volwassenen. klik hier!

 
 

Wil je lid worden of wil je meer informatie stuur dan een e-mail naar info@dv-rijnmond.nl.